Miljø

Miljøfyrtårn- bedrift:

  • Moss Havn var den første havnen i Norge som ble miljøsertifisert som "Miljøfyrtårn". 

  • Bedriften har tydelig miljøfokus i all havneaktivitet. Vi arbeider målrettet mot å imøtese havnens brukere og nærmiljø på en mest serviceinnstilt og miljøbevisst måte. 

  • Moss Havn eier Kleberget strand. Vi ivaretar og ruster opp stranda årlig for å imøtese lokalsamfunnets ønsker ved bruk av dette området.

Bedriftens satsning på miljøfremmende tiltak vil pågå kontinuerlig i årene fremover.

 

                     
Kleberget strand       Moss havn nord    Kleberget strand    Tollboden