Havnestyrets representanter 2015 - 2019

Faste medlemmer (Politisk valgte):
Leder Gretha Kant (H), Nestleder Bjørn Angell (KRF), Ulf Leirstein (FRP), Fred Jørgen Evensen (AP) og Helene Eriksen (AP).

Varamedlemmer (Politisk valgte):
Thor Christian Hansteen (H), Kjell Kristiansen (FRP), Benedicte Lund (MDG), Kjell Kåsin (V), Kristian Stordal (KRF), Jan Eilert Bjørnstad (AP), Lennart Fløseth (SV), Irene Hetmann Landgren (AP) og Tomas Colin Archer (AP).

Ansatt representant:
Fast: Stefan Bernås Sundvall
Varamedlem: Birger Langset Harveg       

Bruker representant med talerett:
Fast: Ulf Raab
Varamedlem: Biørn Borge 

Havnestyrets møter for 2017   MØTEDATO   

   INNKALLING   
   PROTOKOLL   

 6. februar
Last ned ---

 13. mars
Last ned Last ned

 24. april
Last ned Last ned

 29. mai
Last ned Last ned
 
4. september
Last ned  Last ned

 9. oktober
Last ned Last ned

 30. oktober
Last ned Last ned

 20. november
Last ned Last ned

 

For møtedokumenter fra 2015 og 2016 - klikk her!