Havnestyrets representanter 2017 - 2019

Faste medlemmer (Politisk valgte):
Leder Fred Jørgen Evensen (AP), Nestleder Irene Johansen (AP), Ulf Leirstein (FRP), Gretha Kant (H) og Benedicte Lund (MPD).

Varamedlemmer (Politisk valgte):
Anne Lise Gjøstøl (SV), Tomas Colin Archer (AP), Trond Valde (MDG), Sissel Rundblad (H) og Bjørn Angell (KrF).

Ansatt representant:
Fast: Stefan Bernås Sundvall
Varamedlem: Birger Langset Harveg       

Bruker representant med talerett:
Fast: Ulf Raab
Varamedlem: Biørn Borge

Havnestyrets møter for 2017

Møtedatoer for første halvår 2018:
Mandag 5.2.2018 kl. 16:00
Mandag 12.3.2018 kl. 16:00
Mandag 23.4.2018 kl. 16:00
Mandag 28.5.2018 kl. 16:00


   MØTEDATO   

   INNKALLING   
   PROTOKOLL   

 6. februar
Last ned ---

 13. mars
Last ned Last ned

 24. april
Last ned Last ned

 29. mai
Last ned Last ned
 
4. september
Last ned  Last ned

 9. oktober
Last ned Last ned

 30. oktober
Last ned Last ned

 20. november
Last ned Last ned

 

For møtedokumenter fra 2015 og 2016 - klikk her!