Havnestyrets representanter 2017 - 2019

Faste medlemmer (Politisk valgte):
Leder Fred Jørgen Evensen (AP), Nestleder Irene Johansen (AP), Ulf Leirstein (FRP), Gretha Kant (H) og Benedicte Lund (MDG).

Varamedlemmer (Politisk valgte):
Anne Lise Gjøstøl (SV), Tomas Colin Archer (AP), Trond Valde (MDG), Sissel Rundblad (H) og Bjørn Angell (KrF).

Ansatt representant:
Fast: Stefan Bernås Sundvall
Varamedlem: Birger Langset Harveg       

Bruker representant med talerett:
Fast: Ulf Raab
Varamedlem: Biørn Borge


Havnestyrets møter for 2018

 


   MØTEDATO   

   INNKALLING   
   PROTOKOLL   

  5. februar
Last ned Last ned

 12. mars
Last ned Last ned

 23. april
Last ned Last ned

 28. mai
Last ned Last ned
 
 27. august
          
Last ned Last ned
 
 24. september
 
Last ned Last ned
 
 29. oktober
        
Last ned Last ned
 
 26. november
                     
Last ned