Historikk

Havnen var, sammen med fossen og skogene innenfor, forutsetningen for at Moss vokste frem - først og fremst som strandsted og videre som ladested, kjøpstad og industriby. Sagbrukene, kvernene og møllene i Mossefossen var de første elementer i det etter hvert industrialiserte Moss.

Rundt år 1560 fikk Moss status som ladested. Det vil si at havnen her da hadde kongelig godkjennelse som import- og eksporthavn. For Moss dreide det seg først og fremst om trelast.
 
Les mer om dette samt mye mer her!
(forfatter Fredrik Th. Bolin)