Havnestyrets møtedokumenter for 2015
Moss Havns innkallinger og protokoller for 2015:


 MØTEDATO             

   INNKALLING       
   PROTOKOLL   

 11. februar
Last ned Last ned

 4. mars
Last ned Last ned

 15. april
Last ned Last ned

 27. mai
Last ned Last ned

 21. august
Last ned Last ned

 2. september
Last ned Last ned

 7. oktober
Last ned Last ned

 4. november
Last ned Last ned

 23. november 
Last ned Last ned

 16. desember 
Last ned Last ned
Havnestyrets møtedokumenter for 2016

Moss Havns innkallinger og protokoller for 2016:

 
 MØTEDATO             

   INNKALLING       
   PROTOKOLL   

 8. februar
Last ned Last ned

 7. mars 
Last ned  Last ned

 11. april 
 Last ned Last ned

 30. mai 
Last ned Last ned

 29. august 
Last ned Last ned

 26. september 
Last ned Last ned

 24. oktober 
Last ned Last ned

 21. november 
Last ned Last ned 

 

Ekstraordinært havnestyremøte ble avhold torsdag 28. juli 2016 kl. 13:00 i Moss Havnestyresal
Styresak til behandling - Høringsuttalelse fra Moss havn på Jernbaneverkets reguleringsplan