Nyheter
RSS
Studenter fra NMBU på Ås skriver masteroppgaver om Moss havn
Tre studenter ved Handelshøyskolen på NMBU på Ås skal skrive masteroppgaven sin om problemstillinger fra Moss havn. - Om dette prosjektet kan vi bruke «kinderegg-klisjeen» sier havnesjef Øystein Høsteland Sundby begeistret. Studentene får realistiske og interessante caser til sine oppgaver, Moss havn får en grundig problemløsning og vi bidrar til å knytte næringsliv i Mosseregionen og akademie på Å...
Les mer
Sterk avslutning på 2016 og sterk start på 2017!
Moss havn har opplevd en sterk start på 2017, med vekst i antall TEU på hele 15 % i januar 2017 mot januar 2016. Med det følger den positive trenden som Moss havn også hadde i 4. kvartal 2016.
Les mer
Moss Havn gratulerer ColliCare med Næringslivsprisen 2016
ColliCare mottok fredag "Næringslivsprisen 2016" i et arrangement på Moss rådhus. De viktigste kriteriene for å motta denne prisen er å ha vist kreativitet, pågangsmot og godt entreprenørskap. ColliCare ble tildelt prisen for å ha etablert et eget rederi, Viasea Shipping, som driver en egen containerlinje mellom Rotterdam og Moss. Containerlinjen har ukentlige avganger og får med dette godsvolum flyttet fra...
Les mer

Dåp av Bastø Fosens nye ferger

Publisert
Dåp av Bastø Fosens nye ferger
Torsdag 12. januar ble det arrangert dåp på to av de tre nye fergene til Bastø Fosen. Dåpen fant sted i Horten havn.De nye fergene er 143 meter lange og 21 meter brede. Dette innebærer en kapasitet på 600 passasjerer, 200 biler og mellom 24-30 vogntog, avhengig av størrelse.Fergene er utviklet spesielt med fokus på å redusere laste- og lossetiden av både gående og kjørende. Alle kjøretøy blir plassert p&arin...
Les mer

Innlandshavn under utbygging

Publisert
Innlandshavn under utbygging
Moss Havn er i gang med utbygging av innlandshavn på næringsområdet til Moss næringspark på Vanem, som ligger ca. 4 km fra Moss havn.Tomtearealet som Moss Havn har anskaffet er på 25 mål, og entreprenør Grimsrud AS står for grunnarbeidene på tomten.1 mars skal hele tomten være utsprengt og ferdig grovavrettet med sprengstein.Planer er deretter å sette opp et lagerbygg og legge et solid dekke på tomten hvor det i ...
Les mer

Seminar på Stortinget

Publisert
Seminar på Stortinget
Tirsdag 10. januar ble det arrangert et tre timers seminar på Stortinget med Riksvei 19 som tema. Hensikten med seminaret var å synliggjøre behovet for at prosjektet legges inn i første del av Nasjonal transportplan 2018-2029 og å synliggjøre konsekvensene av en eventuell forsinkelse.Havnesjef Øystein Høsteland Sundby var en av seminarets foredragsholdere.Les mer om seminaret her!
Les mer

Bastø VI

Publisert
Bastø VI ankom Moss havn for første gang i dag.
Les mer

NIVA rapport

Publisert
NIVA rapport viser at det er lite plast igjen på bunn etter steindumping.
Les mer

Moss Havn fikk i dag overlevert elektrisk bil

Publisert
Dette er et tiltak i miljøsatsingen til havna, sier havnesjef Øystein H Sundby.
Les mer

Første anløp for Viasea

Publisert
Nor Feeder hadde sitt første anløp til Moss havn mandag 7. november.
Les mer
Arkiv - kategori