Nyheter
RSS

Pressemelding: Sjøbadet og Blått Flagg

Publisert
Moss kommune, Moss Havn og Moss Drift og Anlegg står sammen om å rydde Sjøbadet slik at Blått Flagg kan heises og vurderer fortsatt å bytte sanda på Sjøbadet dersom andre tiltak ikke viser seg å ha god nok effekt. 
Les mer
Moss industri- og Næringsforening har viet havnen stor oppmerksomhet i årets sommerbrev.
Les mer

Anskaffelse av elbil

Publisert
Som en del av miljøsatsningen i Moss havn har vår leietaker og medaktør Greencarrier Shipping & Logistics nå gått til anskaffelse av en ny tjenestebil i form av elbil.
Les mer

Plan- og utbyggingssjef ansatt i Moss havn

Publisert
Erik Gressløs har takket ja til stillingen som plan- og utbyggingssjef i Moss havn, og han starter etter planen opp 1. september i år.
Les mer

"Trygg på sjøen"

Publisert
Redningsselskapet arrangerer årets "Trygg på sjøen" arrangement på Tollbodbrygga i Moss.
Les mer

Starter opp igjen med tildekking

Publisert
I dag, tirsdag 3. mai, starter igjen tildekking med stein fra Oslo. Etter vedtaket fra Fylkesmannen den 8. april er det nå gitt tillatelse til videre tildekking i henhold til nye vilkår. Midlertidige lenser er lagt ut og disse vil justeres etter som vi gjør oss erfaringer med hvordan dette fungerer. I tillegg har Moss havn utviklet bedre utstyr for å plukke opp sprengtråd fra sjøen. De første 6 lassene vil komme en gang daglig, med unntak av...
Les mer

Igangsetting av tildekking

Publisert
Moss havn starter snart med tildekkingen igjen etter at det ble stopp den 8. april. Nye vilkår tilsier at det må etableres lenser og rutiner for oppsamling av sprenglunter. Dette har Moss havn nå klart og utlegging av lenser vil foregå i løpet av helga.
Les mer

Områdereguleringsplan ut på høring

Publisert
Forslag til områderegulering for Moss havn er på nytt lagt ut for høring. Les mer om dette her!
Les mer

Miljøovervåking

Publisert
Som del av tillatelsen for tildekking av forurenset grunn i Værlebukta følger krav om miljøovervåking. Arbeidene med tildekkingen av sjøbunnen i Moss havn blir nøye overvåket av tredjepart Rambøll. Resultater av disse miljømålingene vil jevnlig fremover bli publisert på våre nettsider.
Les mer
Den 13.4.2016 oversendte Moss Havn en rapport vedrørende kartlegging av plastforurensning til Fylkesmannen. Fylkesmannen mener at ovennevnte undersøkelse og forslag til avbøtende tiltak er av en karakter som tilsier at arbeidene med dumping kan igangsettes på nytt.
Les mer
Arkiv - kategori