Nyheter
RSS

Nytt styre i Moss Havn KF

Publisert
Etter skifte i politisk posisjon i Moss komme ble det, i bystyret mandag 23. oktober, gjort endringer i Moss kommunes politiske ut valg og foretaks- styrer. Deriblant er det gjort endringer i styret i Moss Havn KF.Styret har fått ny leder og to nye styremedlemmer. Dette er havnestyret i Moss Havn KF:Leder Fred Jørgen Evensen (ny leder)Nestleder Irene Johansen (ny)Medlem Benedicte Lund (ny)Medlem Gretha KantMedlem Ulf LeirstenAnsatt representant Stefan SundvallBrukerrepresentant Ulf ...
Les mer

Nyhet fra Bane Nor

Publisert
Nyhet fra Bane Nor
Siste nytt fra prosjektet Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad: Det ble nylig skrevet om frustrasjon rundt pendlerparkeringen i Moss sentrum, om dårlig utnyttelse og oppmerking. Det vil heldigvis bli en endring på dette veldig snart. I dag er det 123 pendlerplasser øst for spor 5 i Moss. I en lengre periode vil antallet økes til 181 plasser. Dette inkluderer området der pakkhuset sto og forutsetter at dagens spor 5 rives. Denne nye plassen vil v&...
Les mer
Norconsult skal gjennomføre detaljregulering av fremtidens Moss havn
Etter konkurranse mellom fire velrennomerte selskaper var det Norconsult som trakk det lengste strået og nå har fått den spennende oppgaven med å gjennomføre detaljregulering av fremtidens Moss havn.- Dette oppdraget hang høyt for oss. Her får vi mulighet for å bruke «alle fag» i en spennende prosess som skal resultere i en detaljregulering for videre utvikling av Moss Havn, sier Trygve Isaksen som er oppdragsleder for Norconsult.&nbs...
Les mer

Moss Havns innlandshavn

Publisert
Moss Havns innlandshavn
Rådet graveservise AS har igangsatt arbeidene med å etablere toppdekke, gjerder, lysmaster og fundament for et lite servicebygg på Moss Havns innlandshavn (dryport).Arbeidene skal være klare ved nyttårstider og består av et areal på 20 000 m².
Les mer

Bane Nor sine arbeider i Moss Havn er i gang

Publisert
Bane Nor er i gang med sine arbeider både utenfor og inne på havneområdet. Det er omfattende arbeider som skal gjennomføres på et travelt område. Dette krever mye av alle parter. Moss Havn KF og Bane Nor har inngått avtaler som regulerer forholdet mellom de to aktørene. Det er Leif Grimsrud as, Bane Nor sin entreprenør, som utfører arbeidet. Selv om arbeidene er omfattende ser vi at gode forberedelser, kompenserende tiltak og t...
Les mer
Råde Graveservice AS leverer dekke til Moss Havns innlandshavn
I dag er det inngått avtale mellom Råde Graveservice AS og Moss Havn KF for ferdigstillelse av Moss havn sin innenlands havn, også populært kalt dry-port. Etter anbudsrunde hvor fire aktører ga tilbud var det Råde Graveservice som trakk det lengste strået og fikk avtalen. Den ble signert i dag, 20. september 2017. Bildet viser daglig leder Terje Andersen i Råde Graveservice og havnesjef Øystein Høsteland Sundby.–N&ari...
Les mer
Containerterminalen i Moss havn blir ytterliggere effektivisert og profesjonalisert
Nylig kom nyheten om at Greencarrier Shipping & Logistics, DFDS Logistics og Seafront Group går sammen om å etablere Nordic Port Services AS (NPS). Med dette forventer eierne å kunne tilby en ytterliggere effektivisering og profesjonalisering av tjenestene som levers i dag.For Moss havn er dette positivt, sier havnesjef Øystein Høsteland Sundby. Det nye selskapet vi få overfør virksomhet fra dagens Moss Stevedore. Alle medarbeidere i Moss havn gj&...
Les mer

Moss Havn tenker nytt

Publisert
Moss Havn tenker nytt
Å lage en innenlandshavn, en dryport, fire kilometer unna kai, er løsningen for Moss havn. I september starter anleggsarbeidet – til nyttår er den klar. Moss havn skal de nærmeste årene omvandles totalt. Jernbaneutbyggingen i regi av Bane Nor starter nå i august/september, og vil beslaglegge cirka 25 dekar av havnas arealer, i anleggsperioden. Jernbanestasjonen skal flyttes, en ny bydel oppstår. Havneaktiviteten skal flyttes lenger ...
Les mer

Sunn økonomi i Moss Havn

Publisert
Sunn økonomi i Moss Havn
Økonomi- og markedssjef Merete Ruud Tuskin kan fortelle at resultatet etter første halvår, viser en økning i containere på 8,4 prosent. Da juni var passert i år, hadde 31 740 TEUs gått over kai i Moss havn. Tallene for samme periode i 2016 viser 29 277 TEUs. Målt i tonn var økningen på 1,9 prosent første halvår i 2017 mot første halvår i 2016. Av stykkgods utenom containere har Moss havn...
Les mer

Moss havns betydning

Publisert
Som en av Norges største containerterminaler, er Moss havn viktig for næringslivet i regionen spesielt - og landet generelt. Moss Havn har vært en medvirkende faktor til etablering av flere logistikksentra i Mosseregionen og i Vestby. Disse er i stor grad basert på import fra utlandet. Havna og sjøtransporten bidrar både til lavere transportkostnader, forutsigbare leveringstidspunkter og jevn flyt av varer til og fra disse sentrene.Moss havn er sæ...
Les mer
Arkiv - kategori