Nyheter
RSS

Nyhet fra Bane Nor

Publisert
 De forberedende arbeidene fortsetter i henhold til oppsatt plan med riving av Kleberglaget, montering av høyspentkum og etablering av anleggsvei ved Sandbukta. 4. desember begynner Bane NOR riving av Kleberglageret på Moss havn. Det blir satt opp en provisorisk støyskjerm for å skåne naboer, men vi forventer ikke særskilt støyende arbeider i forbindelse med denne jobben.  Vi vil muligens ha behov for å jobbe noen senere kvelder u...
Les mer

Mosseregionkonferansen 2017

Publisert
Mosseregionkonferansen 2017
Onsdag 22. november ble Mosseregionkonferansen 2017 avholdt på Verket Scene. Årets tema var «Smart by og smart samfunn».Konferansen er en årlig møteplass for offentlig sektor, næringsliv og samfunnet . Årets konferanse ble arrangert av kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler i samarbeid med Mosseregionens Næringsutvikling, Moss I Sentrum og Smart Innovation Norway. Programmet var tettpakket med innovative foredragsholdere til g...
Les mer

Nyhet fra Bane Nor

Publisert
Nyhet fra Bane Nor
Tirsdag 21.11. skal vi grave og sette ned en ny kum i Strandgata. Denne skal sikre vanntilførsel til den nye stasjonen. Her vil vi jobbe en full dag samt utover kvelden og natten med å ferdigstille arbeidet. Det vil i all hovedsak dreie seg om gravearbeid med maskindur samt noe støy i forbindelse med å sette kummen. Vi regner med at det meste av det støyende arbeidet legges til dagtid slik at det kun er snakk om ferdigstillelse på kveld og natt. Naboer i St...
Les mer
Moss kommune v/Moss Havn mottok 7. november 2017 et forelegg for brudd på forurensningsloven. Forelegget er på 400 000 kroner. Bakgrunnen for forelegget er at massene som ble dumpet i forbindelse med tildekking av havbunnen utenfor Moss Havn i perioden 8.mars 2016 til 8. april 2016, inneholdt sprengtråder av plast.Ordføreren i Moss har gått grundig gjennom politiets vurderinger og har besluttet å vedta forelegget. - Marin forsøpling og forure...
Les mer
Moss Havn KF har inngått avtale med Preem om fyllestasjon ved innlandshavna
Moss Havn KF har inngått en avtale med Preem om utleie av areal på innlandshavna. Preem skal etablere fyllestasjon for diesel. Preem er svensk produsent og distributør av drivstoff som har etablert seg i Norge og nå utvider sitt distribusjonsnett. Preem er Sveriges største drivstoff selskap. Vår visjon er å lede omstillingen mot et bærekraftig samfunn. Preems to raffinerier regnes som de mest moderne og miljøvennlige i Europa med en r...
Les mer

Nytt styre i Moss Havn KF

Publisert
Etter skifte i politisk posisjon i Moss komme ble det, i bystyret mandag 23. oktober, gjort endringer i Moss kommunes politiske ut valg og foretaks- styrer. Deriblant er det gjort endringer i styret i Moss Havn KF.Styret har fått ny leder og to nye styremedlemmer. Dette er havnestyret i Moss Havn KF:Leder Fred Jørgen Evensen (ny leder)Nestleder Irene Johansen (ny)Medlem Benedicte Lund (ny)Medlem Gretha KantMedlem Ulf LeirstenAnsatt representant Stefan SundvallBrukerrepresentant Ulf ...
Les mer

Nyhet fra Bane Nor

Publisert
Nyhet fra Bane Nor
Siste nytt fra prosjektet Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad: Det ble nylig skrevet om frustrasjon rundt pendlerparkeringen i Moss sentrum, om dårlig utnyttelse og oppmerking. Det vil heldigvis bli en endring på dette veldig snart. I dag er det 123 pendlerplasser øst for spor 5 i Moss. I en lengre periode vil antallet økes til 181 plasser. Dette inkluderer området der pakkhuset sto og forutsetter at dagens spor 5 rives. Denne nye plassen vil v&...
Les mer
Norconsult skal gjennomføre detaljregulering av fremtidens Moss havn
Etter konkurranse mellom fire velrennomerte selskaper var det Norconsult som trakk det lengste strået og nå har fått den spennende oppgaven med å gjennomføre detaljregulering av fremtidens Moss havn.- Dette oppdraget hang høyt for oss. Her får vi mulighet for å bruke «alle fag» i en spennende prosess som skal resultere i en detaljregulering for videre utvikling av Moss Havn, sier Trygve Isaksen som er oppdragsleder for Norconsult.&nbs...
Les mer

Moss Havns innlandshavn

Publisert
Moss Havns innlandshavn
Rådet graveservise AS har igangsatt arbeidene med å etablere toppdekke, gjerder, lysmaster og fundament for et lite servicebygg på Moss Havns innlandshavn (dryport).Arbeidene skal være klare ved nyttårstider og består av et areal på 20 000 m².
Les mer

Bane Nor sine arbeider i Moss Havn er i gang

Publisert
Bane Nor er i gang med sine arbeider både utenfor og inne på havneområdet. Det er omfattende arbeider som skal gjennomføres på et travelt område. Dette krever mye av alle parter. Moss Havn KF og Bane Nor har inngått avtaler som regulerer forholdet mellom de to aktørene. Det er Leif Grimsrud as, Bane Nor sin entreprenør, som utfører arbeidet. Selv om arbeidene er omfattende ser vi at gode forberedelser, kompenserende tiltak og t...
Les mer
Arkiv - kategori