Nyheter
RSS

Innlandshavn under utbygging

Publisert
Innlandshavn under utbygging
Moss Havn er i gang med utbygging av innlandshavn på næringsområdet til Moss næringspark på Vanem, som ligger ca. 4 km fra Moss havn.Tomtearealet som Moss Havn har anskaffet er på 25 mål, og entreprenør Grimsrud AS står for grunnarbeidene på tomten.1 mars skal hele tomten være utsprengt og ferdig grovavrettet med sprengstein.Planer er deretter å sette opp et lagerbygg og legge et solid dekke på tomten hvor det i ...
Les mer

Seminar på Stortinget

Publisert
Seminar på Stortinget
Tirsdag 10. januar ble det arrangert et tre timers seminar på Stortinget med Riksvei 19 som tema. Hensikten med seminaret var å synliggjøre behovet for at prosjektet legges inn i første del av Nasjonal transportplan 2018-2029 og å synliggjøre konsekvensene av en eventuell forsinkelse.Havnesjef Øystein Høsteland Sundby var en av seminarets foredragsholdere.Les mer om seminaret her!
Les mer

Bastø VI

Publisert
Bastø VI ankom Moss havn for første gang i dag.
Les mer

NIVA rapport

Publisert
NIVA rapport viser at det er lite plast igjen på bunn etter steindumping.
Les mer

Moss Havn fikk i dag overlevert elektrisk bil

Publisert
Dette er et tiltak i miljøsatsingen til havna, sier havnesjef Øystein H Sundby.
Les mer

Første anløp for Viasea

Publisert
Nor Feeder hadde sitt første anløp til Moss havn mandag 7. november.
Les mer

Moss Havn støtter Operasjon Dagsverk 2016

Publisert
Bidragene i anledning OD- dagen 2016 går til å styrke ungdom i Colombia.
Les mer

Viasea - et nytt og norsk shortsea-rederi

Publisert
Selskapet Viasea setter inn en fast containerlinje mellom Rotterdam og Oslofjorden. Moss havn vil på den måten få et nytt anløp hver mandag.
Les mer

Moss havn støtter Mellemrum Encounter / Moss

Publisert
Moss havn støtter Mellemrum Encounter / MossEt spennende kunstprosjekt inntar byen de to kommende helgene. Moss havn er stolte bidragsytere til prosjektet.
Les mer
Moss Havn har i dag, via sin advokat, mottatt melding om at Neptune Network har trukket sin begjæring om midlertidig forføyning.
Les mer
Arkiv - kategori