Nyheter
RSS

Sunn økonomi i Moss Havn

Publisert
Sunn økonomi i Moss Havn
Økonomi- og markedssjef Merete Ruud Tuskin kan fortelle at resultatet etter første halvår, viser en økning i containere på 8,4 prosent. Da juni var passert i år, hadde 31 740 TEUs gått over kai i Moss havn. Tallene for samme periode i 2016 viser 29 277 TEUs. Målt i tonn var økningen på 1,9 prosent første halvår i 2017 mot første halvår i 2016. Av stykkgods utenom containere har Moss havn...
Les mer

Moss havns betydning

Publisert
Som en av Norges største containerterminaler, er Moss havn viktig for næringslivet i regionen spesielt - og landet generelt. Moss Havn har vært en medvirkende faktor til etablering av flere logistikksentra i Mosseregionen og i Vestby. Disse er i stor grad basert på import fra utlandet. Havna og sjøtransporten bidrar både til lavere transportkostnader, forutsigbare leveringstidspunkter og jevn flyt av varer til og fra disse sentrene.Moss havn er sæ...
Les mer

Christian Frederik løpet 2017

Publisert
Christian Frederik løpet 2017
Moss Havn deltok på årets Christian Frederik løp i Moss by. Deltakere fra Moss Havn var, fra venstre Økonomi- og markedssjef Merete Ruud Tuskin, Havnesjef Øystein Høsteland Sundby og Ola Høsteland Sundby (Øysteins sønn). Med tidene 51:53 (Ola), 51:54 (Øystein) og 52:15 (Merete) så vi oss godt fornøyd med gjennomføringen av dagens 10 km.
Les mer

DFDS flytter sin RDF aktivitet fra Moss havn

Publisert
Det er klart at DFDS, etter krav fra kundene, flytter sin aktivitet med transport av søppel fra England fra Moss havn. Etter det Moss havn erfarer skal søppel med destinasjon i Fredrikstad transporteres til Borg havn og søppel med destinasjon i Oslo fraktes til Oslo havn.- Dette er helt i tråd med hvordan vi overordnet ønsker at godset skal flyte. Via sjøveien til nærmeste havn, slik at miljø og vei spares mest mulig, sier havnesjef Øy...
Les mer

God sommer fra Moss Havn

Publisert
Sommerferien er godt i gang for de fleste. Men, for flere av Moss Havns ansatte er det fremdeles hektiske arbeidsdager. Gjennom hele sommeren arbeider havnevesenets fagarbeidere med vedlikeholdsarbeid og forskjønning av havnevesenets eiendommer.Å gi ungdom arbeidserfaring, er noe Moss Havn synes er viktig. Hver sommer ansetter bedriften derfor ungdom til utføring av diverse vedlikeholdsarbeid. Spyling av kaier, pigging av kaiskinner, malearbeid, tømming av søppe...
Les mer

Dryport (innlandshavn)

Publisert
Dryport (innlandshavn)
Entreprisen på grunnarbeid er nå ferdig og Moss Havn skal ferdigstille innlandshavnen på Moss næringspark, ca 1 km fra Patterødkrysset E6.Konkurransen kunngjøres på Doffin i løpet av juni.Det er planlagt med oppstart av arbeidene i september/oktober, med ferdigstillelse innen nyttår.
Les mer

Ny medarbeider ansatt i Moss Havn

Publisert
Ny medarbeider ansatt i Moss Havn
Henrik Høst er ansatt som ny prosjektingeniør i Moss havn. Han tiltrer stillingen i september.Moss Havn har vært gjennom en ansettelsesprosess denne våren. Det var 43 søkere på stillingen og valget falt til slutt på Henrik Høst, sier Plan- og utbyggingssjef Erik Gressløs. Det var flere godt kvalifiserte søkere og jeg er svært fornøyd med å få på plass en prosjektmedarbeider med bred erfaring fra bygg...
Les mer

Tilbud til byens fiskere på Alphabrygga

Publisert
Tilbud til byens fiskere på Alphabrygga
Moss Havn satt i går opp en vask på kaifronten til Alphabrygga. Vasken skal benyttes av byens fiskere ved sløying og rensing av fisk. Den er plassert ved siden av en av kaifrontens vannstasjoner slik at fiske- restene enkelt kan skylles direkte ut i vannet. Etter problemer med at fiskeavfall ble liggende igjen på kaikanten og deretter skylt videre innover kaien, måtte vi finne en løsning. Sløye- vasken er en enk...
Les mer

Samarbeid med Festivalen Sin

Publisert
Samarbeid med Festivalen Sin
Festivalen Sin arrangerer helga den 25. - 27. august flere konserter i Sjølageret på Verket. I anledning denne helga har Moss Havn inngått en samarbeid med Festivalen Sin. Som en del av samarbeidsavtalen avsettes 20 fritidsbåt- plasser samt 20 bobil- plasser til besøkende som ønsker "campingplass" inkludert festivalpass for hele denne helga.Det er Festivalen Sin som er ansvarlig for salg av disse "campingplassene".Av kjent...
Les mer

Rapport fra søppel-telling på Sjøbadet

Publisert
Rapport fra søppel-telling på Sjøbadet
Moss Havn har tidligere i år, sammen med Moss kommune, foretatt flere telling på Sjøbadet. Målet med tellingene har vært å kartlegge omfanget av søppel som har drevet inn på Sjøbadet. Sammen med NIVA sin kartlegging gjennomført høsten 2016 skal resultatene gi oss svar på hvilke tiltak som bør gjennomføres for å rydde opp. De to rapportene viser at lite søppel som finnes i dag kan spores tilbak...
Les mer
Arkiv - kategori