Nyheter
RSS

Moss Havns innlandshavn

Publisert
Moss Havns innlandshavn
Rådet graveservise AS har igangsatt arbeidene med å etablere toppdekke, gjerder, lysmaster og fundament for et lite servicebygg på Moss Havns innlandshavn (dryport).Arbeidene skal være klare ved nyttårstider og består av et areal på 20 000 m².
Les mer

Bane Nor sine arbeider i Moss Havn er i gang

Publisert
Bane Nor er i gang med sine arbeider både utenfor og inne på havneområdet. Det er omfattende arbeider som skal gjennomføres på et travelt område. Dette krever mye av alle parter. Moss Havn KF og Bane Nor har inngått avtaler som regulerer forholdet mellom de to aktørene. Det er Leif Grimsrud as, Bane Nor sin entreprenør, som utfører arbeidet. Selv om arbeidene er omfattende ser vi at gode forberedelser, kompenserende tiltak og t...
Les mer
Råde Graveservice AS leverer dekke til Moss Havns innlandshavn
I dag er det inngått avtale mellom Råde Graveservice AS og Moss Havn KF for ferdigstillelse av Moss havn sin innenlands havn, også populært kalt dry-port. Etter anbudsrunde hvor fire aktører ga tilbud var det Råde Graveservice som trakk det lengste strået og fikk avtalen. Den ble signert i dag, 20. september 2017. Bildet viser daglig leder Terje Andersen i Råde Graveservice og havnesjef Øystein Høsteland Sundby.–N&ari...
Les mer
Containerterminalen i Moss havn blir ytterliggere effektivisert og profesjonalisert
Nylig kom nyheten om at Greencarrier Shipping & Logistics, DFDS Logistics og Seafront Group går sammen om å etablere Nordic Port Services AS (NPS). Med dette forventer eierne å kunne tilby en ytterliggere effektivisering og profesjonalisering av tjenestene som levers i dag.For Moss havn er dette positivt, sier havnesjef Øystein Høsteland Sundby. Det nye selskapet vi få overfør virksomhet fra dagens Moss Stevedore. Alle medarbeidere i Moss havn gj&...
Les mer

Moss Havn tenker nytt

Publisert
Moss Havn tenker nytt
Å lage en innenlandshavn, en dryport, fire kilometer unna kai, er løsningen for Moss havn. I september starter anleggsarbeidet – til nyttår er den klar. Moss havn skal de nærmeste årene omvandles totalt. Jernbaneutbyggingen i regi av Bane Nor starter nå i august/september, og vil beslaglegge cirka 25 dekar av havnas arealer, i anleggsperioden. Jernbanestasjonen skal flyttes, en ny bydel oppstår. Havneaktiviteten skal flyttes lenger ...
Les mer

Sunn økonomi i Moss Havn

Publisert
Sunn økonomi i Moss Havn
Økonomi- og markedssjef Merete Ruud Tuskin kan fortelle at resultatet etter første halvår, viser en økning i containere på 8,4 prosent. Da juni var passert i år, hadde 31 740 TEUs gått over kai i Moss havn. Tallene for samme periode i 2016 viser 29 277 TEUs. Målt i tonn var økningen på 1,9 prosent første halvår i 2017 mot første halvår i 2016. Av stykkgods utenom containere har Moss havn...
Les mer

Moss havns betydning

Publisert
Som en av Norges største containerterminaler, er Moss havn viktig for næringslivet i regionen spesielt - og landet generelt. Moss Havn har vært en medvirkende faktor til etablering av flere logistikksentra i Mosseregionen og i Vestby. Disse er i stor grad basert på import fra utlandet. Havna og sjøtransporten bidrar både til lavere transportkostnader, forutsigbare leveringstidspunkter og jevn flyt av varer til og fra disse sentrene.Moss havn er sæ...
Les mer

Christian Frederik løpet 2017

Publisert
Christian Frederik løpet 2017
Moss Havn deltok på årets Christian Frederik løp i Moss by. Deltakere fra Moss Havn var, fra venstre Økonomi- og markedssjef Merete Ruud Tuskin, Havnesjef Øystein Høsteland Sundby og Ola Høsteland Sundby (Øysteins sønn). Med tidene 51:53 (Ola), 51:54 (Øystein) og 52:15 (Merete) så vi oss godt fornøyd med gjennomføringen av dagens 10 km.
Les mer

DFDS flytter sin RDF aktivitet fra Moss havn

Publisert
Det er klart at DFDS, etter krav fra kundene, flytter sin aktivitet med transport av søppel fra England fra Moss havn. Etter det Moss havn erfarer skal søppel med destinasjon i Fredrikstad transporteres til Borg havn og søppel med destinasjon i Oslo fraktes til Oslo havn.- Dette er helt i tråd med hvordan vi overordnet ønsker at godset skal flyte. Via sjøveien til nærmeste havn, slik at miljø og vei spares mest mulig, sier havnesjef Øy...
Les mer

God sommer fra Moss Havn

Publisert
Sommerferien er godt i gang for de fleste. Men, for flere av Moss Havns ansatte er det fremdeles hektiske arbeidsdager. Gjennom hele sommeren arbeider havnevesenets fagarbeidere med vedlikeholdsarbeid og forskjønning av havnevesenets eiendommer.Å gi ungdom arbeidserfaring, er noe Moss Havn synes er viktig. Hver sommer ansetter bedriften derfor ungdom til utføring av diverse vedlikeholdsarbeid. Spyling av kaier, pigging av kaiskinner, malearbeid, tømming av søppe...
Les mer
Arkiv - kategori