Nyheter
RSS

Områdereguleringsplan ut på høring

Publisert
Forslag til områderegulering for Moss havn er på nytt lagt ut for høring. Les mer om dette her!
Les mer

Miljøovervåking

Publisert
Som del av tillatelsen for tildekking av forurenset grunn i Værlebukta følger krav om miljøovervåking. Arbeidene med tildekkingen av sjøbunnen i Moss havn blir nøye overvåket av tredjepart Rambøll. Resultater av disse miljømålingene vil jevnlig fremover bli publisert på våre nettsider.
Les mer
Den 13.4.2016 oversendte Moss Havn en rapport vedrørende kartlegging av plastforurensning til Fylkesmannen. Fylkesmannen mener at ovennevnte undersøkelse og forslag til avbøtende tiltak er av en karakter som tilsier at arbeidene med dumping kan igangsettes på nytt.
Les mer

Ledig stilling som Plan- og utbyggingssjef

Publisert
Moss Havn står foran spennende utfordringer knyttet til videre endringer for å sikre en kompakt og miljøvennlig havn. På bakgrunn av dette søker vi nå etter en Plan- og utbyggingssjef som skal være med å sikre at Moss Havn skal være den mest attraktive samarbeidspartneren for lokale og regionale næringsorganer også i fremtiden.
Les mer

Midlertidig stans i tildekking av Moss Havn

Publisert
I forbindelse med tildekking av sjøbunnen utenfor Moss Havn, har det blitt avdekket at plast fra sprengtråd har drevet inn på Sjøbadet. Moss Havn informerte i går, fredag den 8. april Fylkesmannen om dette.  Les mer om dette her!
Les mer

Kontrakt om markedsføringstjenester

Publisert
Moss Havn inngikk i mars en 2- års kontrakt med Kias Reklame AS vedrørende levering av tjenester innenfor markedsføring og profilering. Les mer om dette her!
Les mer

Viktig milepel for Moss havn sin utvikling

Publisert
Etter mange års nitidig arbeid med utviklingsplan bysentrum og for Moss Havn, er nå første levering av steinmasser på vei til Værlebukta.Les mer om dette her!
Les mer

El-bilkontaker for ansatte i Moss havn

Publisert
Moss Havn KF er opptatt av miljørettede tiltak. Vi har nå utført tiltak som legger til rette for at våre ansatte kan velge miljøvennlig.Les mer om dette her!
Les mer

All time high

Publisert
Aktiviteten for Moss havn for 2015 er klart og det viser en all time high for både containeraktivitet målt i TEU (20 fots containerenhet) og godsomslag målt i tonn. Les mer om dette her!
Les mer
Side11 av 11 Først 78910[11] NesteSist
Arkiv - kategori