Nyheter
RSS

Plan- og utbyggingssjef ansatt i Moss havn

Publisert
Erik Gressløs har takket ja til stillingen som plan- og utbyggingssjef i Moss havn, og han starter etter planen opp 1. september i år.
Les mer

"Trygg på sjøen"

Publisert
Redningsselskapet arrangerer årets "Trygg på sjøen" arrangement på Tollbodbrygga i Moss.
Les mer

Starter opp igjen med tildekking

Publisert
I dag, tirsdag 3. mai, starter igjen tildekking med stein fra Oslo. Etter vedtaket fra Fylkesmannen den 8. april er det nå gitt tillatelse til videre tildekking i henhold til nye vilkår. Midlertidige lenser er lagt ut og disse vil justeres etter som vi gjør oss erfaringer med hvordan dette fungerer. I tillegg har Moss havn utviklet bedre utstyr for å plukke opp sprengtråd fra sjøen. De første 6 lassene vil komme en gang daglig, med unntak av...
Les mer

Igangsetting av tildekking

Publisert
Moss havn starter snart med tildekkingen igjen etter at det ble stopp den 8. april. Nye vilkår tilsier at det må etableres lenser og rutiner for oppsamling av sprenglunter. Dette har Moss havn nå klart og utlegging av lenser vil foregå i løpet av helga.
Les mer

Områdereguleringsplan ut på høring

Publisert
Forslag til områderegulering for Moss havn er på nytt lagt ut for høring. Les mer om dette her!
Les mer

Miljøovervåking

Publisert
Som del av tillatelsen for tildekking av forurenset grunn i Værlebukta følger krav om miljøovervåking. Arbeidene med tildekkingen av sjøbunnen i Moss havn blir nøye overvåket av tredjepart Rambøll. Resultater av disse miljømålingene vil jevnlig fremover bli publisert på våre nettsider.
Les mer
Den 13.4.2016 oversendte Moss Havn en rapport vedrørende kartlegging av plastforurensning til Fylkesmannen. Fylkesmannen mener at ovennevnte undersøkelse og forslag til avbøtende tiltak er av en karakter som tilsier at arbeidene med dumping kan igangsettes på nytt.
Les mer

Ledig stilling som Plan- og utbyggingssjef

Publisert
Moss Havn står foran spennende utfordringer knyttet til videre endringer for å sikre en kompakt og miljøvennlig havn. På bakgrunn av dette søker vi nå etter en Plan- og utbyggingssjef som skal være med å sikre at Moss Havn skal være den mest attraktive samarbeidspartneren for lokale og regionale næringsorganer også i fremtiden.
Les mer

Midlertidig stans i tildekking av Moss Havn

Publisert
I forbindelse med tildekking av sjøbunnen utenfor Moss Havn, har det blitt avdekket at plast fra sprengtråd har drevet inn på Sjøbadet. Moss Havn informerte i går, fredag den 8. april Fylkesmannen om dette.  Les mer om dette her!
Les mer

Kontrakt om markedsføringstjenester

Publisert
Moss Havn inngikk i mars en 2- års kontrakt med Kias Reklame AS vedrørende levering av tjenester innenfor markedsføring og profilering. Les mer om dette her!
Les mer
Side11 av 12 Først 8910[11]12 Sist
Arkiv - kategori