Nyheter
06

Moss Havn KF har inngått avtale med Preem om fyllestasjon ved innlandshavna

Publisert
Moss Havn KF har inngått avtale med Preem om fyllestasjon ved innlandshavna
Moss Havn KF har inngått en avtale med Preem om utleie av areal på innlandshavna. Preem skal etablere fyllestasjon for diesel. Preem er svensk produsent og distributør av drivstoff som har etablert seg i Norge og nå utvider sitt distribusjonsnett.
 
Preem er Sveriges største drivstoff selskap. Vår visjon er å lede omstillingen mot et bærekraftig samfunn. Preems to raffinerier regnes som de mest moderne og miljøvennlige i Europa med en raffineringskapasitet på over 18 millioner kubikkmeter råolje hvert år. Vår virksomhet består av produksjon, salg, distribusjon samt trading og varesalg. Vi foredler og selger bensin, diesel, fyringsolje og fornybart drivstoff til selskaper og privatpersoner i Sverige. Om lag 2/3 av produksjonen blir eksportert. I Norge kjøpte Preem nylig YX Norge sin bulkvirksomhet og fordoblet dermed sitt totale salgsvolum til circa 400 000 kbm pr. år. Oppkjøpet bestod også av 800 kunder der ca. 15 er forhandlere. Preem AB har om lag 1 400 ansatte og der 950 arbeider ved raffineriene. I 2016 hadde Preem en omsetning på 56 milliarder SEK.
 
- Dette er et naturlig og positivt steg i vår fortsatte ekspansjon og etablering i Norge. Moss Havn blir ett bra tilskudd og et knutepunkt i vår norske nettverksutbygging, sier Anders Kretz, sjef for nye markeder i Preem.
 
På innlandshavna er det satt av ca ett mål til Preem sin satsning. Selve tankanlegget er relativt lite, men tilhørende innkjøring og utkjøring gir det totale arealbehovet. Anlegget vil være utenfor gjerdet til selve innlandshavna og trafikken vil ikke berøres av drift på innlandshavn eller åpningstider der.
 
- Med Preem sin etablering får vi et ettertraktet tilbud av miljødiesel til regionen og vi i Moss Havn er glad for å kunne bidra til at transportnæringen får mulighet for å tanke miljødiesel også i Moss, sier havnesjef Øystein Høsteland Sundby. – Vi vil fortsette vårt arbeid med utvikling av elektrisk transport til og fra innlandshavna, men i påvente av at dette kommer på plass vil miljødiesel være et fortrukket alternativ også for denne transporten.
 
Potensielle kunder av Preem sin miljødiesel har gitt Moss Havn svært gode tilbakemeldinger på at dette tilbudet nå kommer i Mosseregionen. Dette gjør det mulig å ta store deler av både lokal og annen trafikk over fra fosilt drivstoff til miljødrivstoff.
 
Arkiv - kategori