Nyheter
23

Nyhet fra Bane Nor

Publisert

Siste nytt fra prosjektet Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad: 

Det ble nylig skrevet om frustrasjon rundt pendlerparkeringen i Moss sentrum, om dårlig utnyttelse og oppmerking. Det vil heldigvis bli en endring på dette veldig snart. 

I dag er det 123 pendlerplasser øst for spor 5 i Moss. I en lengre periode vil antallet økes til 181 plasser. Dette inkluderer området der pakkhuset sto og forutsetter at dagens spor 5 rives. Denne nye plassen vil være klar ca. 22.11.2017, og vil også inkludere en utvidet sykkelparkering. Området skal reasfalteres og få ny-oppmerking av biloppstillingsplasser. På vestsiden av spor 6, er det to tomter som Bane NORs leier. Disse tomtene tilbakeføres utleier 25.11.2017

Når den nye stasjonen er på plass og anlegget er ferdig, vil antall pendlerplasser være likt det antallet vi totalt har i dag, dvs. 286 plasser.

På havnen har vi nå stort sett spuntet ferdig. Vi jobber nå med å legge om rør og kabler i bakken tvers over Strandgata. Renseanlegg er også under etablering i Moss havn.

I uke 44 skal vi rive det lille kontor/lagerbygget i Værlesands Bakgate 5. Arbeidet utføres på dagtid. De nærmeste naboene har fått varsel om dette og oppfordres til å lukke vinduene for å holde støv og støy ute.

Fra uke 43 vil vi starte opp med forgraving til spunting ved søndre planovergang, i enden av Strandgata. Se vedlagt varsel. Spuntarbeidene regnes å være ferdige rundt uke 46 og da blir det etter planen ikke mer spuntarbeide før tidligst vår/sommer 2018. 

Vi takker naboer og berørte for godt samarbeide så langt og beklager de ulempene dette arbeidet påfører byens beboere.

Har dere spørsmål eller kommentarer så er det bare å ta kontakt, enten med meg på mail eller på telefon 456 18 351, eventuelt på prosjektets nabovakttelefon: 400 27 579.

Prosjektet er også på Bylab førstkommende torsdag, 26.10 fra kl 1500-1900 slik at det er mulig å stile spørsmål der.

Ønsker deg en riktig fin uke!

Med vennlig hilsen

Nina Kjønigsen
Kommunikasjonsanvarlig
 
Bane NOR
Utbygging Øst
Sandbukta-Moss-Såstad
Mobil: 456 18 351
E-post: nina.kjonigsen@banenor.no

Attachments

  1. MossHavnsparkeringsplassvedMossesiakro.JPG 23.10.2017 12:46:10
Arkiv - kategori