Nyheter
24

Nytt styre i Moss Havn KF

Publisert

Etter skifte i politisk posisjon i Moss komme ble det, i bystyret mandag 23. oktober, gjort endringer i Moss kommunes politiske ut valg og foretaks- styrer. Deriblant er det gjort endringer i styret i Moss Havn KF.

Styret har fått ny leder og to nye styremedlemmer. Dette er havnestyret i Moss Havn KF:

Leder Fred Jørgen Evensen (ny leder)
Nestleder Irene Johansen (ny)
Medlem Benedicte Lund (ny)
Medlem Gretha Kant
Medlem Ulf Leirsten
Ansatt representant Stefan Sundvall
Brukerrepresentant Ulf Raab

Helene Eriksen og Bjørn Angell går ut av styret.

Havnestyret viderefører det viktige arbeidet med å utvikle en kompakt og miljøvennlig havn for fremtiden.

- Vi har en solid strategi som dette styret skal videreføre, sider leder for havnestyret Fred Jørgen Evensen. Detaljregulering for videre utbygging og utvikling samt prosjekt "Smart Moss havn", starter i disse dager, og dette blir viktig arbeid for styret fremover, legger han til.

Det nye havnestyret har sitt første møte den 30. oktober.

Arkiv - kategori