Nyheter
10

Norconsult skal gjennomføre detaljregulering av fremtidens Moss havn

Publisert
Norconsult skal gjennomføre detaljregulering av fremtidens Moss havn
Etter konkurranse mellom fire velrennomerte selskaper var det Norconsult som trakk det lengste strået og nå har fått den spennende oppgaven med å gjennomføre detaljregulering av fremtidens Moss havn.

- Dette oppdraget hang høyt for oss. Her får vi mulighet for å bruke «alle fag» i en spennende prosess som skal resultere i en detaljregulering for videre utvikling av Moss Havn, sier Trygve Isaksen som er oppdragsleder for Norconsult.
 
Våren 2016 ble areal vest for Kleberget områderegulert til havneformål. Denne områdereguleringen første til høyt engasjement og stor debatt i Moss. I tiden etter dette har Moss Havn selv hatt en gjennomgang av rammene i områdeplanen og behov fremover. Det er en skisse til kompakt og effektiv havn som nå danner utgangspunktet for detaljreguleringen, og den vil bli mindre enn det områdeplanens rammer gir mulighet for.
 
- Vi er veldig fornøyd med avtalen med Norconsult, sier havnesjef Øystein Høsteland Sundby. Endelig starter det viktige arbeidet med detaljregulering. Her skal vi kombinere teknisk og planmessig kunnskap slik at vi får utviklet Moss Havn med ny teknologi og i tråd med kundenes behov.
 
Parallelt har også Moss Havn startet prosjekt med NCE Smart City for å finne de virkelig smarte løsningen. Resultatet fra dette arbeidet vil fases inn i reguleringsplanarbeidet fortløpende.
 
Detaljreguleringen skal være ferdig rundt årsskiftet 2018/2019.
 
På bildet fra venstre: Trygve Isaksen (oppdragsleder, Norconsult) og Øystein Høsteland Sundby (Havnesjef, Moss Havn).
 
 
Arkiv - kategori