Nyheter
04

Moss Havns innlandshavn

Publisert
Moss Havns innlandshavn

Rådet graveservise AS har igangsatt arbeidene med å etablere toppdekke, gjerder, lysmaster og fundament for et lite servicebygg på Moss Havns innlandshavn (dryport).

Arbeidene skal være klare ved nyttårstider og består av et areal på 20 000 m².

Arkiv - kategori