Nyheter
27

Bane Nor sine arbeider i Moss Havn er i gang

Publisert
Bane Nor er i gang med sine arbeider både utenfor og inne på havneområdet. Det er omfattende arbeider som skal gjennomføres på et travelt område. Dette krever mye av alle parter. Moss Havn KF og Bane Nor har inngått avtaler som regulerer forholdet mellom de to aktørene. Det er Leif Grimsrud as, Bane Nor sin entreprenør, som utfører arbeidet.
 
Selv om arbeidene er omfattende ser vi at gode forberedelser, kompenserende tiltak og tett oppfølgning fører til at Moss Havn fungerer godt slik at kundene våre ikke blir skadelidende, sier havnesjef Øystein Høsteland Sundby. Alle ansatte i alle selskaper inne på Moss Havn bidrar på en super måte.
 
Vedlagt under følger Bane Nor sitt siste informasjonsskriv som gir en videre beskrivelse av arbeidene.
 
 
Arkiv - kategori