Nyheter
07

Containerterminalen i Moss havn blir ytterliggere effektivisert og profesjonalisert

Publisert
Containerterminalen i Moss havn blir ytterliggere effektivisert og profesjonalisert
Nylig kom nyheten om at Greencarrier Shipping & Logistics, DFDS Logistics og Seafront Group går sammen om å etablere Nordic Port Services AS (NPS). Med dette forventer eierne å kunne tilby en ytterliggere effektivisering og profesjonalisering av tjenestene som levers i dag.

For Moss havn er dette positivt, sier havnesjef Øystein Høsteland Sundby. Det nye selskapet vi få overfør virksomhet fra dagens Moss Stevedore. Alle medarbeidere i Moss havn gjør en god jobb i dag. Med denne etableringen vil det sikres armlengdes avstand til eiernes øvrige virksomhet og med dette rammene for tjenestene som tilbys alle kunder av Moss havn bli ytterliggere profesjonalisert, legger han til.
 

Pressemeldingen som selskapet har sendt er som følger:
Greencarrier Shipping & Logistics, DFDS Logistics og Seafront Group drifter containerterminaler i flere viktige norske havner. Aktiviteten er betydelig, men likevel en mindre del av selskapenes totale aktiviteter innenfor spedisjon, shipping, logistikk og terminalvirksomhet.

Selskapene kontrollerer operasjon på containerterminaler i Moss, Drammen, Larvik, Brevik, Kristiansand og Bergen, og håndterte i 2016 ca. 280 000 TEU til og fra containerskip i disse havnene.

Selskapene har gjennom en avtale blitt enige om å etablere et fellesforetak som får navnet Nordic Port Services AS (NPS). Avtaler som vedrører operasjon av containerterminalene vil bli overført til NPS. Gjennom en virksomhetsoverdragelse vil selskapenes ansatte som er engasjert i containerterminalene bli overført til NPS.

Dette gjelder personell og aktivitet fra følgende selskaper:
  • Greencarrier Shipping & Logistics AS avdeling Moss, Drammen, Larvik, Kristiansand og Bergen
  • Moss Stevedore AS, Moss
  • Moss Container Terminal AS, Moss
  • Larvik Containerterminal, Larvik
  • North Sea Terminal AS, Brevik
  • Seafront Port Service AS, Kristiansand
Lossing og lasting av containere, lagring av containere samt «gate control» av containere vil bli overført til NPS sammen med ro/ro aktiviteten i Brevik. Øvrig terminalaktivitet, 3PL aktivitet, lossing og lasting av andre skipstyper skal ikke overføres til NPS, men forblir en aktivitet tilknyttet eierselskapenes spedisjonsvirksomhet.

Transport av varer i containere har over tid hatt en svært positiv utvikling. Det stilles stadig strengere krav til terminalhåndteringen både når det gjelder effektivitet og økonomi.  Gjennom NPS har vi mulighet til ytterligere profesjonalisering og effektivisering. Selskapet vil bli driftet av en felles administrasjon med fullt fokus på dette kjerneområdet.  Det vil bli avertert både eksternt og internt etter daglig leder mens øvrige funksjoner vil bli annonsert internt.

Norske myndigheter ønsker å overføre last fra vei til sjø og bane. Ved å effektivisere containerterminalene under felles ledelse ønsker NPS å bidra til å oppfylle myndighetenes mål.

Om avtaleendringer samt godkjennelse fra Konkurransetilsynet forløper som planlagt vil NPS være operativt fra 1.januar 2018.

Om du trenger ytterligere informasjon kan du henvende deg til:

Greencarrier Shipping & Logistics AS
Øyvind Lygre
oyvind.lygre@greencarrier.no
905 41895

DFDS Logistics AS
Vidar Karlsen
oyvind.lygre@greencarrier.no
905 94959
Arkiv - kategori