Nyheter
26

Sunn økonomi i Moss Havn

Publisert
Sunn økonomi i Moss Havn

Økonomi- og markedssjef Merete Ruud Tuskin kan fortelle at resultatet etter første halvår, viser en økning i containere på 8,4 prosent. Da juni var passert i år, hadde 31 740 TEUs gått over kai i Moss havn. Tallene for samme periode i 2016 viser 29 277 TEUs. 

Målt i tonn var økningen på 1,9 prosent første halvår i 2017 mot første halvår i 2016. Av stykkgods utenom containere har Moss havn stein (Rockwool), tømmer og waste.

Stabilt
- Moss Havn KF har en sunn økonomi med et godt driftsmessig resultat. Prognosen for 2017 ligger an til et årlig driftsresultat tilsvarende 6,2 millioner kroner. Bedriften omsetter for cirka 30 millioner kroner årlig, og har pr. utgangen av juni kun 74 millioner i gjeld. Inntektsmessig ligger vi i tråd med budsjett, mens vi på kostnadssiden har holdt litt igjen på noe vedlikehold. Vedlikehold ventes å påløpe utover høsten, forklarer Merete Ruud Tuskin.

Arkiv - kategori