Nyheter
07

Rapport fra søppel-telling på Sjøbadet

Publisert
Rapport fra søppel-telling på Sjøbadet
Moss Havn har tidligere i år, sammen med Moss kommune, foretatt flere telling på Sjøbadet. Målet med tellingene har vært å kartlegge omfanget av søppel som har drevet inn på Sjøbadet. Sammen med NIVA sin kartlegging gjennomført høsten 2016 skal resultatene gi oss svar på hvilke tiltak som bør gjennomføres for å rydde opp. De to rapportene viser at lite søppel som finnes i dag kan spores tilbake til steindumpingen fra våren 2016.
 
Store mengder forsøpling i sjøen viser seg å være et stadig økende globalt problem. Forsøpling til sjøs er ikke bare stygt, mer alvorlig skader dette også dyrelivet. Strøm og vind fører marin forsøpling med seg inn på strender hvor dette deretter blir liggende. Strømforholdene i fjorden, og i Værlebukta, gjør på lik linje at mye marint søppel driver inn til Sjøbadet. Moss Havn bidrar til opprydding av denne forsøplingen. Bedriftens ansatte har i mange år ryddet betydelige mengder søppel som kommer drivende med sjøen og skylles i land på havneområdene i Værlebukta og rundt i kanalområdet. Det er også plukket armerings fiber og sprengtråd som kan spores til andre anlegg enn de aktuelle for Værlebukta. Dette identifiseres med farger.
 
Situasjonen fra 2016, med sprengtråd og armeringsfiber fra utfyllingen i Værlebukta, var sterkt beklagelig. Rapporten viser at den samlede marine forsøplingen er for omfattende til at Sjøbadet innfrir kravene til blått flagg i denne omgang. Moss kommune arbeider videre med tiltak for at Sjøbadet skal kunne oppfylle kravene til Blått flagg.
Arkiv - kategori