Nyheter
02

Resertifisert Miljøfyrtårn- havn

Publisert
Resertifisert Miljøfyrtårn- havn
 
 
Moss Havn KF ble den 11. juni 2008 den første Miljøfyrtårn- sertifiserte havna i Norge. Nå, den 22. mai 2017, ble vi re-sertifisert for andre gang. Det grønne skiftet krever handling, og Moss Havn KF tar med glede sin del av miljøansvaret. I det offentlige gjøres dette nå i større grad gjennom ny lov om offentlige anskaffelser.
 
Sertifisering etter Miljøfyrtårn innebærer spesifikke krav til miljøvennlig drift samt at et godt arbeidsmiljø er tilfredsstilt. En rekke bransjekrav for produksjon, drift og arbeidsmiljø er lagt til grunn for Miljøfyrtårn- sertifiseringen. Bedriften forplikter seg å videreføre og ytterligere forbedre miljøarbeidet.

Image result for miljøfyrtårn

På bildet: Havnesjef Øystein Høsteland Sundby og administrasjonskonsulent Birthe Carlsen.
Arkiv - kategori