Nyheter
28

Vedlikehold på Tollboden bygg

Publisert
Vedlikehold på Tollboden bygg

Moss Havn utfører i disse dager planlagt vedlikehold på Tollboden bygg. Havnevesenet har i den anledning sikret byggets sydvegg med et stillas.

Tollboden er et gammelt fredet bygg. Bygget sto ferdig i 1859, og er utført i rød tegl som senere er pusset og malt. Grunnet denne unike bygningsmetoden er alt vedlikeholdsarbeid tilknyttet bygget en omstendelig prosess. Moss Havn har i anledning vedlikeholdsarbeidet vært i kontakt med Fylkeskonservatoren i tillegg til firmaer for utførelse av godkjent arbeid.

Godt utført vedlikeholdsarbeid avhenger av stabil varme på om lag 10 grader +. Forberedende vedlikeholdsarbeid starter opp i uke 18. I første omgang omfatter dette rigging og fjerning av gammelt puss, deretter settes ny puss på når temperaturen er stabil og forsvarlig.

Det er Betongbygg AS som skal gjennomføre vedlikeholdsarbeidet på Tollboden bygg.

Arkiv - kategori