Nyheter
01

Årlig livredningskurs i Moss Havn

Publisert


Tid - kompetanse - utstyr:

Torsdag 31. mai holdt Blostrupmoen det årlige motivasjonskurset i livreddende førstehjelp for Moss havns ansatte.

Trening i livreddende førstehjelp gir trygghet. I tillegg gir jevnlig oppfriskning av kunnskap en bedre forutsetninger for å kunne bidra når en hendelse inntreffer.

Moss havns ansatte gjennomfører derfor årlig kurs for å inneha denne livsnødvendige kompetansen. Hver enkelte kursdeltaker får som følge av gjennomført kurs hvert sitt individuelle sertifikat og bedriften får et samlet HMS- bevis.

Livreddende førstehjelpskurs omhandler både teori og praksis rundt bruk av hjertestarter og utøving av hjerte- og lungeredning (HLR, CPR).
 

Knutgirhjertekompres...                MereteogFreddy                     FreddyHåkonogKarlEri...
Knut, Stefan og Jonny. Knut utfører hjertekompresjoner.   Merete og Freddy deler på oppgaven om hjertekompresjoner og luftinnblåsinger.  

Håkon, Kar Erik og Freddy. Karl Erik gjør klart til strømstøt.


Noen fakta rundt førstehjelp:

Hvis du havner i en kritisk situasjon kan et gjennomført livreddende førstehjelpskurs bety forskjellen på liv og død. I 2016 var det i snitt 8 daglige hjertestans utenfor sykehus  i Norge. 60 % av disse skjer i hjemmet.  For hvert minutt uten førstehjelp (og hjertestarter) reduseres sjansen for å overleve.
Undersøkelser viser at de første 3-5 minuttene er helt essensielle ved tilfeller av hjertestans.

Hva er en hjertestarter?
En hjertestarter er et lite, enkelt apparat som hjelper deg ved en hjertestans. Hjertestarteren avgjør om en person med hjertestans trenger strømstøt eller ikke basert på pasientens hjerterytme avlest gjennom to lime- elektroder. En hjertestarter skal brukes på alle personer som er bevisstløse og som ikke puster normalt.

Arkiv - kategori