Nyheter
22

Varsel om støyende arbeider og lange arbeidsdager 25.-28. mai

Publisert
Varsel om støyende arbeider og lange arbeidsdager 25.-28. mai

Arbeidet i Sandbukta utføres mellom kl. 06.00 og 23.00 fredag til mandag (25.5.-28.5.).

Arbeidene ved Moss havn vil foregå på dagtid lørdag 07.00 til 19.00. Arbeidet i Sandbukta består av pigging, boring og sprenging. Sprenging vil kun skje på dagtid. Arbeid på dag- og kveldstid (07.00-23.00) vil ikke gi overskridelser i forhold til støykrav, men da det er skjerpede krav til støy på nattestid vil støyen kunne være over grenseverdien for nattarbeid i tidsrommet mellom kl. 06.00-07.00 fredag-mandag. Beregninger viser at støyen vil være fra 1 til 9 dB over grenseverdi kl. 06.00-07.00 for nærmeste boliger på Jeløya, og fra 1 til 4 dB for noen boliger på Røysåsen. I tillegg vil det være rydding av skog sør for Moss havn og veiarbeider i Strandgata. Valsing av veien kan gi noe støy og vibrasjoner lokalt.

 

Avbøtende tiltak: Entreprenøren er i kontrakten pålagt å benytte de mest støysvake maskiner/ metoder som kan være aktuelle. Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med Moss kommune. Vi beklager de ulemper vårt arbeid måtte medføre.

 

For spørsmål, kontakt:
Nabovakt-telefon: 400 27 579

Byggeleder Bane NOR: Bjørn Mindrebøe på telefon: 906 50 052 mail: bjorn.kristoffer.mindreboe@banenor.no

 

Med vennlig hilsen

Nina Kjønigsen
Kommunikasjonsansvarlig

Arkiv - kategori