Nyheter
26

Forbereder riving i Moss

Publisert
Forbereder riving i Moss

Bane NOR inviterer til åpent folkemøte i Samfunnssalen i Moss, tirsdag 5. juni kl. 18.00. Temaet vil være riving av bygg i Moss.
Mange bygninger må vike for å gi plass til ny stasjon og nytt dobbeltspor gjennom Moss. Etter sommeren begynner riveentreprisen. Arbeidene vil pågå i perioden fra august 2018 til mars 2019, slik at hovedarbeidene for jernbaneprosjektet kan begynne sommeren 2019.

 


moss_1_sm121 bygninger i Moss

I Moss skal det rives et betydelig antall bygg. Det er 121 ulike bygg totalt, fordelt på alt fra boliger og næringsbygg, til garasjer og uthus. I dette tallet er det 69 bolig- og næringsbygg som skal rives. I Rygge er det fem bygg som må rives, hvorav tre er boliger. Byggene i Rygge vil rives i en senere fase av prosjektet. Konkurransegrunnlaget for riveentreprisen ble endt ut i markedet i april og kontrakt med valgt leverandør signeres i sommer. Selve rivingsarbeidet består av flere faser. Alle berørte eiendommer må først befares og kartlegges av ntreprenør. Infrastruktur, strøm og annet må så demonteres før rivearbeidene kan starte. Alt avfall skal fortløpende sorteres og leveres til godkjent mottak. Etter rivingsarbeidene er ferdige skal områdene grovplaneres slik at de er klargjorte for arbeidene med hovedentreprisen som har planlagt oppstart i 2019.

 

kortmoss_2_smKommunikasjon i mange kanaler

Prosjektet jobber med å tilrettelegge for god informasjon til byens befolkning med spesielt fokus på naboer, skoler og barnehager, samt syklende og gående i området som  omfattes av rivingsarbeidene. Vi jobber tett med Moss kommune, fylkeskommunen og beredskapsetater. Vi kommer også til å følge opp arbeidene aktivt i våre egne kanaler, det vil si prosjektets hjemmeside, prosjektets Facebook-side og våre kanaler for nabovarsling via brev, e-post og sms. Prosjektet har som kjent også en nabovakt-tjeneste man kan henvende seg til dersom man opplever støy eller plager. 

 

 

Arkiv - kategori