Nyheter
24

Varsel om støyende nattarbeider 28.-29. april

Publisert
Varsel om støyende nattarbeider 28.-29. april

varsel_kartArbeidet består av pigging, boring og sprenging. Piggings- og boringsarbeidet vil pågå i hele perioden, mens sprenging kun vil bli utført på dagtid lørdag. Dette er normalt anleggsarbeid som ofte foregår på dagtid, men siden det nå blir lagt til natt, går vi ut med et varsel.
Det er satt en grenseverdi for nattarbeid på 40 dB. Beregninger viser at støyen vil være fra 1 til 9 dB over grenseverdi om natten for nærmeste boliger på Jeløya, og fra 1 til 4 dB for noen boliger på Røysåsen. Arbeid på dag- og kveldstid vil ikke gi overskridelser.

Avbøtende tiltak: Entreprenøren er i kontrakten pålagt å benytte de mest støysvake maskiner/ metoder som kan være aktuelle. Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med Moss kommune.
Vi beklager de ulempene våre arbeider måtte medføre.

For spørsmål, kontakt: Nabovakttelefonen: 400 27 579
Byggeleder Bane NOR: Bjørn Mindrebøe på telefon: 906 50 052 mail: bjorn.kristoffer.mindreboe@banenor.no

Med vennlig hilsen
Nina Kjønigsen
Kommunikasjonsansvarlig

Arkiv - kategori