Nyheter
23

Pressemelding – Åpning av landets første innlandshavn

Publisert

Programmet for arrangementet er som følger:

08.45: Portene åpnes. Servering av pølser i vaffel, kaffe og mineralvann
09.00: Velkommen ved havnesjef Øystein Høsteland Sundby
Det blir kulturelle innslag med elever fra Kirkebakken videregående skole.
Det blir taler fra CEO Europris, ordførere Moss og Våler og entreprenør
09.45: Åpning av innlandshavna ved samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen


P.t. har ca 80 inviterte gjester meldt at de vil delta på åpningsarrangementet.


Om innlandshavna til Moss Havn
For å møte fremtidens kundebehov, teknologisk utvikling og behov for å utnytte knappe arealer etablerer Moss Havn innlandshavn snaut 5 kilometer fra dagens havn ved Oslofjorden.


Innlandshavna skal i første omgang kompensere for tapt areal som følge av Bane Nor sine arbeider med ny stasjon i Moss. På lang sikt vil også innlandshavna stå sentralt i utviklingen av fremtidens havnelogistikkløsninger og på denne måten bidra til overføring av gods fra vei til sjø. Det er sjøveien som er miljøveien.


Aktiviteten på Moss Havn sin innlandshavn er startet. I slutten av april vil et midlertidig lagerbygg stå klart. Europris bygger nytt, moderne lager «vegg i vegg» med innlandshavna og det blir et av landets største lagerbygg. Når de åpner sommeren 2019 vil de virkelig oppleve at fordelene med havn blir tilgjengelig nær vareeiere. Europris er, sammen med andre store næringslivsaktører, aktiv bidragsyter i utviklingen av løsninger rundt innlandshavna.


Gjennom programmet Smart Moss Havn er næringsliv, akademia, havneoperatør og Smart Innovation Norway sammen om utvikle nye løsninger for både sjøtransport og landtransport. Bruk av innlandshavn er sentralt i dette programmet.


For ytterliggere spørsmål om åpningsarrangement eller andre forhold rundt Moss havn og innlandshavna - kontakt havnesjef Øystein Høsteland Sundby, mobil 917 15 475.

Arkiv - kategori