Nyheter
30

Nyhet fra Bane Nor

Publisert

 

De forberedende arbeidene fortsetter i henhold til oppsatt plan med riving av Kleberglaget, montering av høyspentkum og etablering av anleggsvei ved Sandbukta.

 

4. desember begynner Bane NOR riving av Kleberglageret på Moss havn. Det blir satt opp en provisorisk støyskjerm for å skåne naboer, men vi forventer ikke særskilt støyende arbeider i forbindelse med denne jobben.  Vi vil muligens ha behov for å jobbe noen senere kvelder ut over vanlig arbeidstid (07.00-19.00). Vi utvider derfor arbeidstidsperioden med én time, til kl. 20.00, i perioden mandag til fredag.

 

I Strandgaten er mesteparten av spuntingen ferdig i denne runden og vi fortsetter med gravearbeider i enden av veien. Vi skal blant annet sette ned en stor høyspentkum i den spuntgropa som ligger nærmest den stengte planovergangen i syd.
 

I november ble et nytt renseanlegg satt i drift ved anleggsområdet på havnen. Anlegget sørger for å lede renset anleggsvann i undersjøisk vannledning ut i ytre havnebasseng mens slam samles i beholdere og kjøres til godkjent mottak. 
 

Etter at Pakkhuset ved Moss stasjon ble revet i september er området opparbeidet og asfaltert, og en ny pendlerparkering med ca. 60 plasser ble åpnet 19. november.

  

Alle støyeiendommer vil få et infobrev om kort tid. Her informeres det om status og ny fremdrift. 

Det kommer også et nytt nyhetsbrev veldig snart med mer informasjon om prosjektet.

Prosjektet stiller på Bylab torsdag 30.11 fra kl 15-19. Har dere spørsmål eller kommentarer så er dere hjertelig velkommen til å komme ned og ta en prat med oss.

 

Ønsker deg en riktig fin dag!

 

Med vennlig hilsen

 

Nina Kjønigsen

Kommunikasjonsanvarlig

 

Bane NOR

Utbygging Øst
Sandbukta-Moss-Såstad

Mobil: 456 18 351

E-post: nina.kjonigsen@banenor.no

Arkiv - kategori