Nyheter
21

Nyhet fra Bane Nor

Publisert
Nyhet fra Bane Nor

Tirsdag 21.11. skal vi grave og sette ned en ny kum i Strandgata. Denne skal sikre vanntilførsel til den nye stasjonen. Her vil vi jobbe en full dag samt utover kvelden og natten med å ferdigstille arbeidet. Det vil i all hovedsak dreie seg om gravearbeid med maskindur samt noe støy i forbindelse med å sette kummen. Vi regner med at det meste av det støyende arbeidet legges til dagtid slik at det kun er snakk om ferdigstillelse på kveld og natt. Naboer i Strandgata vil sikres vanntilførsel via en provisorisk løsning.

Vi beklager de ulemper våre arbeider måtte påføre pendlere og naboer i Moss.

Arkiv - kategori