Økonomi- og administrasjonssjef

Moss Havn KF er et kommunalt foretak opprettet etter kommunelovens kapittel 11 heleid og av Moss kommune. Havnen er i første rekke entilrettelegger og et nav for utvikling av lokalt og regionalt næringsliv som igjen skal føre til flere, tryggere og kunnskapsbaserte arbeidsplasser. Havnevirksomheten er bl.a. regulert gjennom havne- og farvannsloven samt plan- og bygningsloven. Formålet med loven er å legge forholdene til rette for en best mulig planlegging, utbygging og drift av havnen og å trygge ferdselen i havnedistriktet. Overordnede samferdselspolitiske mål om overføring av mer last fra bil til skip og bane skal fremmes. Moss Havn KF sysselsetter i dag 13 personer og har som mål å være den mest foretrukne og mest effektive knutepunktshavnen i Oslofjorden. 


Moss Havn KF står foran spennende utfordringer knyttet til endringer i dagens havn. Store prosjekter er under planleggelse og gjennomføring i havneområdet. Prosjektene omfatter ny Moss stasjon og jernbanetrase, ny riksvei 19 og øvrig byutvikling. Nylig åpnet Moss Havn landets første innlandshavn. Dette skal bidra til nødvendig kapasitet i fremtiden og videre utvikling av miljøvennlig sjøtransport, gjennom en miljøvennlig havn, for å styrke Mosseregionen. Vår nye økonomi- og administrasjonssjef skal være med å sikre at Moss Havn skal være den mest attraktive samarbeidspartneren for lokale og regionale næringsorganisasjoner også i fremtiden. Vi ser frem til å høre fra deg!


Arbeidsoppgaver
 • Posisjonere Moss havn; herunder være tett på våre samarbeidspartnere 
 • Automatisering/digitalisering av økonomi- og administrative rutiner, herunder innkjøp 
 • Controller-funksjoner; som analyse av aktivitetsparametere 
 • Rapportering (til eiere og offentlig innrapportering) og budsjettering 
 • Være en ressursperson ift. regelverk knyttet til økonomi, personal, jus
 • Markedsarbeid, eksempelvis oppdatering av nettsider, nyhetssaker etc.
 • Bidra til et godt samarbeid innen Moss Havn; være tett på avdelingene

Kvalifikasjoner 
 • Strategisk erfaring innen markeds- og økonomistyring 
 • Erfaring fra ledelse, prosjektledelse, administrasjon 
 • God systemforståelse, du har evne til å se helheten 
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner 
 • Relevant utdanning, bachelornivå eller høyere 

Personlige egenskaper
 • Evne til å ta initiativ, planlegge og gjennomføre 
 • Gode samarbeidsevner, du er serviceorientert og omgjengelig
 • Du er en god sparringspartner ift. økonomi og markedsmuligheter
 • Du er opptatt av våre kunders marked og deres behov innen transport 
 • Evne til å bygge nettverk mot våre samarbeidspartnere 
 • Du er imøtekommende, trygg og tydelig 
 • Utviklings- og endringsorientert, herunder innen digitalisering
 • Strategisk, analytisk; med et inntektsorientert blikk 
 • Du går foran som et godt eksempel, er strukturert og fleksibel

Vi tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige og motiverte kollegaer
 • En strategisk lederstilling i et spennende og utviklingsorientert selskap
 • Selvstendige, utfordrende og interessante arbeidsoppgaver
 • Store muligheter til å påvirke virksomhetens utvikling
 • Videreutvikling og kompetanseheving innen fag og ledelse
 • Lønn etter avtale og gode arbeidsbetingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Økonomi- og administrasjonssjef


Søknadsfrist:
SnarestNøkkelinformasjon
Annonsør: Skagerak Consulting AS

Ref. nr.: 3812770922
Fast
Antall stillinger: 1Kontaktinfo:
Jan Inge Hiorth
Seniorrådgiver
(+47) 911 10 038Søkekriterier:

Sted
Østfold
Bransje
Offentlig forvaltning
Transport/logistikk/distribusjon
Fagfelt
Administrasjon og kontor
Økonomi
Rolle
LederArbeidssted:

Strandgaten 10, 1531 Moss