Innlandshavn

22.3.2017:
Overtakelse av grunnarbeider på Moss Havns innenlandshavn fant sted mandag 20 mars.
Det er entreprenør Leif Grimsrød AS som har utført grunnarbeidene på Moss Havns innenlandshavn på Moss Næringspark.
30.10.2016:
Moss Havn kjøpte i oktober 2016 en parsell i størrelsesorden 20 mål i nærhet av E6 ved Moss. Formålet med kjøpet er å etablere en regional innlandsterminal som skal sikre og utvikle containertrafikken over havna. Dette mens ulike utbyggingsprosjekter og transformasjoner tilknyttet Moss havn pågår, men også gjerne som en permanent løsning.

 Plantegning over Moss Havns innlandsareal på Moss Næringspark