Avgifter

Ved å legge inn fartøyets bruttotonnasje  (BT) kan du her beregne anløpsavgift, kaivederlag, ISPS gebyrer og skipsrenovasjon/avfallsgebyr for fartøy som anløper Moss havn. For nærmere informasjon om hvordan anløpet beregnes, se Moss Havns prisliste og forretningsbetingelser:


  Prisliste for bruk av Moss Havn 2019

  Forretningsbetingelser i Moss Havn 2019

 

Kalkulator
 

Type fartøy:


Totalavgift: 

Herav anløpsavgift

Herav kaivederlag

Herav havnesikringsgebyr (ISPS)

Herav skipsrenovasjon

                                                                       

Miljørabatt:
For ESI registrerte skip gis 20% rabatt dersom ESI score utgjør minst 25 poeng.